Обследване Аспарухов мост от СНЦ"КЧИЗ"

Обследване на Аспарухов мост от СНЦ "КЧИЗ" на: - носещата конструкция; - мантинели ОСП; - констатации за пропуски по поддръжка; - критични дефекти.

Powered by Lapentor - the best Virtual Tour Software